Vad läser man för ett barn på ett skyddat boende?

Det bor fler barn än vuxna på skyddade boenden och kvinnojourer i Sverige. Ett faktum som är både häpnadsväckande och hemskt på samma gång. Våld i hemmet är så otroligt vanligt att hur illa man än tror att det är ställt är det antagligen värre. Ett genomsnittligt år förekommer 30 000 fall av misshandel mot kvinnor, och det är bara de fall som anmäls.

Många av dessa kvinnor flyr hemmet och tar barnen med sig. Enligt lag har de rätt till ett skyddat boende, ofta på en annan ort än där de tidigare bott. Medan kvinnorna får hjälp att rekonstruera sina liv, bearbeta sina upplevelser och staka ut en ny framtid lämnas barnen inte sällan ensamma med sina upplevelser. Var tionde barn i Sverige har bevittnat våld riktat mot ena föräldern av den andra. Hur ska man hjälpa dessa barn att bearbeta sina upplevelser? Litteratur kan vara ett sätt.

Att hjälpa barn att klara av situationen

Skyddade boenden är i regel väl förberedda på att ta hand om barn. Personalen är utbildad i hur man bemöter barn som varit med om traumatiska upplevelser och man anordnar utflykter och aktiviteter för barnen. Men det går ändå inte att komma ifrån att det är en konstgjord tillvaro, och att syftet med det skyddade boendet inte främst är att tillgodose barnets behov och rättsskydd.

Ett sätt att tillsammans med barnet bearbeta det som hänt kan vara att läsa böcker tillsammans. Jag vill tipsa om två böcker som på lite olika bevis belyser hur det kan vara att som barn bryta upp från sitt hem och möta och tvingas bli beroende av främmande människor. Den första är skriven för barn och den andra är riktad till föräldrar och människor som jobbar med barn i skyddade boenden.

Godnatt Mister Tom

Den första boken är klassikern Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian. Den handlar om Londonpojken Willie som under andra världskriget blir evakuerad till en liten by på landet. Där får han bo hos änklingen Tom Oakley, som till en början verkar ganska vresig och sur. Men med tiden växer ett ömsesidigt förtroende och vänskap upp mellan Willie och Tom, samtidigt som Willie gradvis vänjer sig vid en tillvaro med vänner, kärlek och omsorg, en tillvaro som var helt främmande för honom i London där han bott med sin sjuka mamma.

Godnatt Mister Tom är en bok som kan väcka tankar hos både barn och vuxna och som i grunden egentligen handlar om hur det är att möta trygghet och kärlek för första gången. Det är en bok som kan skänka tröst åt någon som är på flykt och drömmer om en plats där man kan känna sig trygg och leva sitt liv i fred.

Det gäller barnen

Den andra boken heter Det gäller barnen och är skriven av psykologen Peter Rözre på uppdrag av förlaget Unizon. Den är skriven för att läsas av alla som intresserar sig för dessa barns situation men kanske främst för de som jobbar direkt med barnen Den tar upp den svåra frågeställningen hur man tar vara på barnens behov och rättigheter i en miljö där de bara hamnat utan att någon egentligen ville det. Ur ett rättsligt perspektiv är mycket osäkert kring de barn som hamnar i skyddade boenden. Det är en miljö som inte på något vis lämpar sig för barn och deras liv blir fullständigt förändrade i ett slag. Mycket intressant läsning för alla som på något sätt är intresserade av barnpsykologi.

26 Oct 2018

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.