Vad hade världen varit utan översättare som gjorde andra författare än bara det egna hemlandets författare vida kända utanför sitt hemland? De flesta skolbarn får lära sig om August Strindberg, Tomas Tranströmer och Selma Lagerlöf; om böcker som "Röda rummet", "I arbetets utkanter" och "Gösta Berglings saga", eller om ankan Dacke som reser över hela Sverige, men vi hade inte läst "Hundra år av ensamhet" , eller läst några som helst böcker av Sigrid Undset, Gabriela Mistral, Toni Morrison, Wislawa Szymborska, Elfride Jelinek eller Doris Lessing om deras böcker aldrig hade översatts. Visserligen kan man alltid läsa på engelska och uppehålla sin egen skolengelska på det sättet, men det är ändå när man kan trycka en utländsk författares böcker på svenska som de blir lästa. Och det bland många fler än de som har lust att förbli läskunnig på engelska.

Så är det att arbeta som översättare

Många översättare arbetar som självständiga frilansar och tar uppdrag från de stora bokförlagen. Är man knuten till ett bokförlag, brukar man ofta bli introducerad till den specifika författare vars verk man översätter. Inte så sällan kanske man till och med får möjlighet att träffa den författaren, lära känna den miljö som böckerna skrivits i och så vidare. Ofta lär översättarna känna författarnas miljöer och de figurer som figurerar i romanerna. För översättarna är detta mycket viktigt eftersom det gäller för dem att förstå böckerna på rätt sätt när de sedan ska översättas. Gör man översättningar av romaner, är det inte som när man översätter en bruksanvisning till en elvisp. Då gäller det att man har en stor förståelse för det språkbruk som författaren använder sig av. Och vad de avser med sina symboler och bilder som de målar med sina ord.

Ibland är det viktigt kunna terminologin

Arbetar man däremot med att översätta bruksanvisningen till en elvisp, är det viktigt att förstå mekaniken hos en elvisp. Man måste kunna de speciella termer som man använder inom hushållselektronik.

I andra fall kan man som översättare bli ombedd att översätta viktiga dokument, ibland ekonomiska eller juridiska dokument, eller avtal. Då kan det vara viktigt att genomgå ett test hos Kammarkollegiet som visar på att man har de kunskaper i språket som kan krävas för att kunna översätta på en hög språklig nivå. Både för uppdragsgivaren och för en som antar uppgiften att översätta är ett sådant intyg en hjälp för att man ska förstå vilken nivå översättaren behärskar i språket man ska översätta till. 

23 May 2018

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.