Det sägs att ungdomarnas läsande minskar, fast man måste ju samtidigt fråga sig vilket slags läsande som minskar. Om det är läsandet av böcker så är det troligen på det sättet. Däremot kan man ju anta att ungdomarnas och barnens läsande av texter på datorn troligen är lika frekvent som förut. Dessutom tränas barn och ungdomar att tolka och förstå bilder och filmer på annat sätt än den vuxna generationen. Ungdomarna och barnen klarar också av att uppfatta allt fler bilder under kortare tid.

Så vad borde man göra för att barns och ungdomars kunskap inte ska bli mindre bara för att de läser färre böcker? Särskilt män och pojkar läser allt mindre. Så vad borde man göra för att få dem att läsa mer? Oberoende om mediet? Här kommer vi med några kvalificerade förslag på hur man kan få ungdomar och män att läsa fler böcker.

Anpassa fler böcker till mobilen

Antagligen borde man anpassa fler böcker till den display som finns i mobilen. Om det nu är så att ungdomarna vill se fler saker i sin mobil, så borde man anpassa alla böcker så att de passar att läsa i den egna mobilen. Mobilen är det som de flesta ungdomar alltid har med sig. Om de kan ladda hem fler böcker i sin mobil, så kommer de alltid har tillgång till text som de kan läsa i sin egen mobil.

Läs fler böcker för barn

Det sägs att läsandet börjar när barnen är små. Ska man starta bra vanor så bör föräldrarna starta dem redan när barnen är små och man kan påverka dem. Så vill man starta bra läsvanor hos sina egna barn, bör man börja läsa böcker för barnen när de är mycket små. Endast på så sätt kommer man att kunna inspirera dem att läsa även när de blir större. Och det väcker också frågan om hur vuxna själva gör.

Barn gör som deras föräldrar

Om barnen ser att deras föräldrar som är vuxna, gör, alltså om de läser, då kommer troligtvis även barnen att vilja läsa när de är vuxna. Börjar man en gång läsa och kanske hittar den föfattare vars böcker som man gillar att läsa, så är det sedan lättare att fortsätta även högt upp i åldern. Och tycker man att texten blir allt suddigare att läsa i takt med att man blir äldre, så kan det bero på att man kan behöva särskilda läsglasögon för att kunna läsa boken bra. Här kan man läsa mer om läsglasögon på: seochle.se.

5 Dec 2019

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.