Vägmarkeringar är för de allra flesta en naturlig del av vardagen som man knappt reflekterar över men följer automatiskt. Men när används vägmarkeringar egentligen och vad står de för?

I stort sett alla vägar har någon form av vägmarkering någonstans. Vägmarkeringen är en visuell hjälp till trafikanter och en nödvändighet för en säker framfart. Vägmarkeringars funktion är att upplysa trafikanter om vilka villkor som gäller för trafiken. Vägmarkeringar har som syfte att reglera, varna eller vägleda trafiken. Vägmärken kan förekomma ensamma eller tillsammans med andra vägmarkeringar som kompletterar varandra. Trafikanterna behöver inte bara vara den som framför en bil utan kan också gälla för andra trafikanter på vägen. Cyklister och gångtrafikanter är också en del av trafiken. Därför är det viktigt att kunna de grundläggande vägmarkeringarna även om man inte har någon form av körkort.

Vägmarkeringar, ett viktigt stöd i trafiken

Vanligen är vägmarkeringar vita med det finns undantag som används i ett fåtal fall. De grundläggande vägmarkeringar är:

Andra vanliga vägmarkeringar

Något av det mest förekommande vägmärket är exempelvis något så vanligt som övergångsställe. Idag är det nog svårt att tänka sig vägar och städer utan övergångsställe, och framför allt hur många liv som räddats tack vare något så enkelt som några linjer på vägen. Andra vanliga vägmärken är körfältspilar som visar åt vilket håll trafikanterna bör eller ska fortsätta färden. Något som blivit mer vanligt är också texter och som upplyser om vägbanan är reserverad för något speciellt fordon. Det har blivit allt vanligare med reserverade vägbanor för buss, taxi och internationellt börjar det även bli vanligt med speciella filer för samåkare. Så det enklaste svaret är att vägmarkeringar används för att trafiken och alla trafikanter ska kunna färdas säkert och samtidigt så ska trafiken flyta på.

5 Mar 2020

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.