Ditt metallskrot blir värdefull råvara genom att skrotet smälts ner och omvandlas till nya produkter. Metallskrot i Stockholm samlas in med modern teknik.

Att återvinna skrot är inget nytt påfund. Det har vi gjort sedan urminnes tider. Maskiner som använts i lantbruket blev förr eller senare utslitna och dåtidens skrothandlare åkte omkring och köpte upp järnskrot från de harvar, plogar med mera som gjort sitt. Idag skrotar vi bilar i stor omfattning. Först plockas plast, elektronik och högvärdiga metaller ur bilarna. Därefter pressas de ihop och skickas till stålverk för att smältas ner.

Olika metaller har inte samma värde. En värdefull metall är koppar. De flesta har hört talas om kopparstölder. Kriminella element drar sig inte för att stjäla koppar från kyrkor eller elledningar. Det senare med livet som insats. Men det finns självklart seriösa skrotsamlare.

Metallskrot i Stockholm – koppar

Koppar är en mycket värdefull metall och är den tredje största som förbrukas i industrin. Endast slagen av järn och aluminium. Drygt 60 % av allt koppar används för elledningar, kablar och elektronik. Koppar utvinns ur malm och det sker på flera platser i världen. Men det blir dyrt och är inte alltid miljövänligt. Därför är det viktigt att samla in kopparskrot.

Kopparskrot samlas in med moderna och seriösa metoder. Den som har kopparskrot i Stockholm kan ta en bild och skicka fotot till en app. Skrotsamlaren kontrollerar bilden och kommer överens om tid för upphämtning. Skrotet vägs på plats och betalning sker via Swish eller genom att pengarna sätts in på bankkonto.

26 Apr 2023

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.