Marksanering behövs när kontaminerad mark ska användas till nya ändamål såsom bostäder eller kontor. En sanerad mark ökar handlingsfriheten vid försäljning och är bra för miljön.

Det finns gott om mark i attraktiva områden som tyvärr inte kan tas i fullt bruk på grund av att marken är kontaminerad av olika gifter från exempelvis tidigare industribruk. Genom en marksanering får du möjlighet att åter använda marken till nya bostäder, kontor eller utrymmen för allmänheten.

Samtidigt så ger en marksanering större handlingsfrihet vid en eventuell försäljning och ökar värdet på marken. Gifter i marken kan vara av en stor variation och det är viktigt med en rigorös provtagning och planering för bra resultat. Områden som ofta kräver sanering är exempelvis gamla bensinstationer, militära anläggningar, industrier och liknande.

Processen för en marksanering

Provtagning, provtagning och mer provtagning. I ett första skede är det av yttersta vikt att veta så exakt som möjligt om vilka gifter som finns i marken, och i vilken omfattning. I samarbete med kommunens miljöförvaltning upprättas sedan ett åtgärdsprogram. En bedömning görs på hur mycket som behöver göras för att få sanerat samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Åtgärder som utförs är exempelvis sanering och bortforsling av kontaminerade schaktmassor och ersättandet med ny jord. Vidare så upprättas saneringskartor, nya provtagningar görs, liksom efterkontroller och slutdokumentation för att garantera ett väl utfört arbete.

Processen är omfattande, krav för att kunna säkerställa och använda marken till ändamål där människor kan komma att utsättas för eventuella gifter kräver ett väl dokumenterat och genomfört arbete.

16 Jun 2021

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.