Litteratur handlar om att lösa en biljett och låta en författare bestämma vart man ska åka. Det handlar om att se världen med andra ögon och att låta varje rad i en bok ge information om någonting man kanske inte tänkt på tidigare; att vidga sina vyer genom skönlitteraturen är ofta mer givande än att läsa en fackbok och förstår den, något torra, prosa som står skrivet där.

Avkoppling, kunskap och dramatik samlas mellan pärmarna och en riktigt bra bok om ett specifikt ämne har en förmåga att riva tag i en läsare och få denne att känna delaktighet i berättarens historia. Ett ämne som man tidigare inte intresserat sig för kan plötsligt bli det enda man kan tänka på under en tid framöver. Så fungerar god litteratur och det är också det som allting handlar om.

Ett lysande exempel på en bok som lyckades blanda rena fakta med dramaturgin från romanens värld var Gellert Tamas bok om lasermannen. På djupet lyckades han fånga människan som låg bakom terrordåden i Stockholm under nittiotalet och på ett lika skickligt sätt kunde han dra paralleller till det samhällsklimat som fanns - och gav Ausonius Cart Blanche att rättfärdiga sina illdåd. En bok som borde användas i utbildningssyfte.

Ett annat område som är ständigt aktuellt i vår tid handlar om en vårdnadstvist. Fler skilsmässor äger rum i dagens Sverige och inte sällan - alltför ofta - så hamnar barnen i skottgluggen då föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden.

En vårdnadstvist - sett utifrån - kan vara svårbegriplig; hur kan två personer som tidigare älskat varandra plötsligt ge sig in i en konflikt som handlar om det somd e älskar mest av allt? Hur kan man utsätta sina barn för en vårdnadstvist och hur kan man ta sig helskinnad från en sådan - utan att skada barnen för livet?

Avery Corman och Michael Alonzo ger perspektiv på en vårdnadstvist

Det tydligaste exemplet på en litterär beskrivning av en vårdnadstvist är boken Kramer vs Kramer, skriven av den amerikanske författaren Avery Corman. En bok som sedermera blev en hyllad långfilm med Dustin Hoffman och Meryl Streep. Den beskriver den hopplöshet och maktlöshet som man kan känna som förälder i allmänhet och pappa i synnerhet. En bok att läsa och - faktiskt - en film att se.

Den beskriver det amerikanska rättssystemet. För en svensk beskrivning så kan Michael Alonzos öppenhjärtliga beskrivning av sin egen vårdnadstvist vara att rekommendera. Inte minst av den anledningen att han beskriver ett tabu som ligger i att han själv som man blivit misshandlad genom förhållandet och att han sätter fingret på det många man känner vid en vårdnadstvist: att man direkt hamnar i underläge och tvingas försvara sig.

Utan att avslöja för mycket så kan vi säga att en skicklig jurist i kombination med ett oväntat beslut ändrar bokens dramaturgi radikalt…

Boken heter Ge Aldrig Upp, den är skriven i dagboksform och den är en riktig bladvändare. Vill du se en svensk vårdnadstvist från ett annorlunda perspektiv så är den här boken verkligen att rekommendera.

Mer läsning.

22 Feb 2018

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.