Det finns några städer i Sverige där man ser att expansionen är större än andra och här är huvudstaden givet som exempel. Stockholm växer hela tiden och räknas idag som en av de städer i Europa som expanderar allra mest. Detta både om man ser till ytan och till befolkningen och detta är inte tudelat positivt. Naturligtvis är det bara i sig att en stad expanderar och växer – om man bara klarar av det. Det problem som uppenbarat sig i Stockholm på grund av den explosiva expansionen är att bostadspriserna ökat rejält och att det på grund av detta inte finns tillräckligt med bostäder i dagsläget. Det här gäller främst om man ser till hyresmarknaden som i dagsläget nästan är obefintlig i dagens Stockholm.

Bostadssituationen är alltså det primära problemet och om vi ser till ett annat så handlar det om arbetskraft. Stockholm bygger nya bostäder, man bygga nya sjukhus, man bygger – kort sagt – allt som behövs och man har tack vare detta ett stort behov av fler arbetare. Oavsett område. Det behövs elektriker, snickare, målare, takläggare, rörmokare – kort sagt, alla områden som rör byggbranschen.

Det här gäller alltså främst Stockholm, men om vi ser till andra städer som även de har stor inflyttning så finns samma problematik – om än i mindre skala. Vilka städer är då detta? Ja, här handlar det främst om Göteborg, Malmö och Uppsala där den sistnämnda sticker ut allra mest. Fortsätter Uppsala att expandera på samma sätt som nu i framtiden så kommer man snart att vara förbi Malmö som Sveriges tredje största stad.

Således så har Uppsala liknande problem som Stockholm; man har svårt att bygga bostäder och offentliga platser för de nya invånarna och där kommer det att krävas fler elektriker, fler snickare, fler rörmokare och fler takläggare. Är man elektriker och utan jobb någonstans i Sverige så är alltså inte en flytt till Uppsala något dumt alternativ.

Många studenter i Uppsala

Den stora expansionen i Uppsala går till stor del att koppla till att staden är Sveriges största universitetsstad och att man av den anledningen också får en stor del unga som flyttar in och som även stannar kvar efter avslutade studier. Detta i kombination med närheten till Stockholm – 40 minuter med tåg – gör Uppsala till attraktiv stad.

Det finns heller ingenting som tyder på att denna attraktionskraft ska avta i framtiden och behovet av de hantverkare vi nämnde ovan kommer således att bli än större. Som sagt; elektriker, snickare, målare etc kan alla hitta en bra och lönsam framtid i denna ständigt växande stad.

24 Jun 2022

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.