Hur agerar ni om det skulle börja brinna i era lokaler? Företag har ett ansvar i att ha ett välutvecklad brandskydd. Det innebär dels att man ska ha en brandskyddsansvarig som ska genomföra regelbundna kontroller av brandskyddet som finns inom verksamheten - dels så handlar det också om att samtliga vet vad som gäller om en brand skulle bryta ut.

Det första steget i detta handlar alltså om att se till att det finns ett brandskydd i lokalerna och i fastigheten. För detta så krävs också en kontakt med en utbildad och specialiserad partner i form av ett företag som kan skräddarsy en lösning för era behov.

Viktigt är nämligen att det brandskydd man väljer också fungerar och att det är anpassat för fastighetens utformning samt för exempelvis hur många som vistas i lokalerna. Att ett brandskydd fungerar för ett företag innebär inte att samma lösning passar även i era lokaler: brandskyddet måste alltid anpassas och till stor del skräddarsys.

Välj rätt partner för ert brandskydd

Brandskydd kan dels ses som en preventivt sak som upprättas i syfte att förhindra bränder och för att förhindra spridning av elden om det börjar brinna. Det kan innebära brandskyddsmålning, isolering, brandtätning och brandsektionering - något som ofta sker i samband med att en fastighet byggs, men där vissa av dessa exempel även kan appliceras i efterhand.

Dels så handlar ett brandskydd även om att skydda när det börjar brinna. Det ska finnas larm, det ska finnas anvisningar mot nödutgångar - som fungerar även i mörker - och det ska finnas exempelvis rökluckor, brandsläckare och exempelvis sprinklers i taket. Man kan även ha exempelvis brandgardiner uppsatta. Vad behöver ni? Att välja en trygg och pålitlig partner i frågan om brandskydd är A och O. Det ska inte handla om att sälja på er allt - målet ska vara att täcka era unika behov. Samarbetet ska dessutom ses som långsiktigt då ett brandskydd hela tiden måste uppdateras, kontrolleras och funktionstestas. Därför är det också viktigt att man väljer ett företag med lång erfarenhet och rätt kunskaper om brandskydd. Det är ett val som i slutändan kan rädda liv.

6 Apr 2023

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.