Antalet skilsmässor i Sverige ligger ganska stadigt från år till år - men på en väldigt hög nivå rent procentuellt och i jämförelse med andra länder. Statistik säger emellertid inte allt och den går att tolka på många sätt; det kan i det här fallet exempelvis handla om att vi de facto tillåts att gå skilda vägar i Sverige. I många andra länder så är ett äktenskap orubblig och skilsmässan omöjlig då det handlar om den största skammen. Som exempel alltså.

Skilsmässor är tacksamma att skriva om rent skönlitterärt och där författaren verkligen kan sätta känslor på pränt; känslor som många kan identifiera sig med och där igenkänningsfaktorn blir hög hos läsarna. Att läsa en skilsmässobok blir som att stå vid ett fönster och titta rakt in i en annan familjs olycka - eller lycka, beroende på hur man ser på saken. En skilsmässa kan även vara direkt lycklig och ömsesidig: båda parter kan må bättre utan varandra.

Det visade inte minst boken Happy Happy - En bok om skilsmässa. I den skriver kända författarinnor om den lycka - den tabubelagda lycka - som kan uppkomma av friheten av att bryta sig loss från ett dysfunktionellt äktenskap. En annan, lite mer dråplig, bok om skilsmässan är Martina Haags verk Det är någonting som inte stämmer som nästan i realtid behandlade - fiktivt - hennes skilsmässa från Erik Haag och den senares romans med kollegan Lotta Lundberg. Den boken gränsar nästan mot en inbunden variant av Se&Hör och är, enligt oss, lite på gränsen.

Umgängesrätt, vårdnadstvist och barnperspektiv

Vi säger att den är på gränsen av en anledning - och det gäller för övrigt många av dessa böcker. I många fall så glömmer man bort barnen och att de också befinner sig i en känslig situation; en situation och en tid som kan avgöra hela deras framtid. Var ska vi bo, kommer vi att bo hos mamma eller pappa, finns umgängesrätt, kan det bli en vårdnadstvist?

Frågor som kan göra ett barn förvirrade och som kan skapa skuldkänslor: är skilsmässan mitt fel - skiljer sig mamma och pappa för att de inte älskar mig längre? Många glömmer barnens perspektiv och man ser till sin egen vinning. Något som inte nödvändigtvis behöver innebära att man skriver en bok om saken - alla har inte samma talang som exempelvis Martina Haag.

I vanliga livet så är den egna vinningen istället något som yttrar sig i att man försöker inte ställa sig över vår umgängesrätt och genom detta också hindra barnen från kontakt med den andra föräldern. Umgängesrätt är en viktig del som man måste respektera och där kan man inte se sig själv som någon högre makt. Menas här: bara för att man själv inte längre älskar barnens pappa så innebär det inte att barnen ska fråntas sin rätt till umgänge; barnen älskar fortfarande sin pappa och vice versa.

Den egna vinsten - om man nu får ensam vårdnad - är dessutom, ur fler än ett perspektiv, en ren pyrrhusseger: vår umgängesrätt gäller fortfarande och en vunnen vårdnadstvist innebär inte att barnens band till pappan kapas. Där kanske ett uppslag till en bok finns? En vårdnadstvist som initieras av den ena föräldern av ren hämnd, men som biter tillbaka och ger den andre ensam vårdnad och där endast vår svenska umgängesrätt möjliggör ett fortsatt umgänge. Klart står att det skulle innebära ett helt nytt perspektiv av en skilsmässa.

1 Apr 2019

Google Translate räcker inte när du vill vara säker på att en översättning ska bli rätt. Anlita en bra översättningsbyrå istället!

PLATS 2 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

PLATS 3 FÖR ANNONS ELLER LÄNK

© Spetsig.se - Alla rättigheter reserverade. | Design av TEMPLATED.